Საბაჟო დეკლარაცია

Საბაჟო დეკლარაცია

ჩვენს კომპანიას აქვს 10წლების გამოცდილება ჩინეთიდან რუსეთში განბაჟებისთვის

● აქვს კარგი რეპუტაცია და აღიარება ბაზარზე
● გრძელვადიანი და სტაბილური თანამშრომლობა მსხვილ სავაჭრო კომპანიებთან რუსეთში.

უსაფრთხოება, დროულობა, ეფექტურობა, მიმზიდველი ფასი (მაგ. პირდაპირი კომპენსაცია დაგვიანებული მიწოდების ან დაკარგვისთვის)

სერიოზულობა პასუხისმგებლობაა. ეფექტურობა არის ხარისხი. მაქსიმალური არის სწრაფვა