მოსაწვევი წერილების გაგზავნა, ვიზის დამუშავება

მოსაწვევი წერილების გაგზავნა, ვიზის დამუშავება

ჩვენს კომპანიას შეუძლია გამოგიგზავნოთ მოწვევა ვიზაზე და სხვა შეკითხვებზე ჩინეთში თქვენი მოგზაურობის ფორმალობების გადასაჭრელად.

შენ შეუძლია აირჩიოს ტიპის მოწვევა ტურისტული ან საქმიანი ვიზაეს დაუვიწყარ მოგონებებს დატოვებს ჩინეთში მოგზაურობის შესახებ.